OKRESNÍ VÝBOR DĚČÍN

Vstříc  významnému  výročí

V závěru minulého týdne se uskutečnila na OV KSČM v Děčíně za účasti více,jak šesti desítek účastníků beseda k blížícímu se 70.výročí Slovenského národního ovstání.Zvlášť vřelým potleskem byl přivítán pozvaný lektor armádní generál ve výslužbě Miroslav Vacek.Ten mimo jiné uvedl,že  povstání se u nás interpretuje jako záležitost čistě slovenská,patřící do dějin sousedního slovenského státu.Je však základní dějinnou událostí obou našich národů.Jedním z jeho základních cílů byla totiž obnova Československé republiky.Povstalecká vojska nesla název 1.československá armáda na Slovensku a měla statut spojenecké armády protihitlerovské koalice.Po úvodním slovu přednášejícího k dané problematice  následovala široká diskuze.Dotazy,které směřovaly k Miroslavu Vackovi se  rovněž týkaly mezinárodních vztahů Ruska a USA v oblasti vojenství, vzájemného uvalování ekonomických sankcí v rusko- ukrajinském konfliktu za podpory států Evropské unie.Při hodnocení besedy lze kladně hodnotit i osobní účast radní pro kulturu Ústeckého kraje Jitky Sachetové,poslance Josefa Šenfelda a předsedy OV KSČM v Děčíně Františka Stibora a jeho protějšku z České Lípy Václava Větrovce.

Jaroslav Horák

Vstříc významnému výročí

Vstříc významnému výročí

Vstříc významnému výročí

   VOLTE KSČM

Oblíbené odkazy


Oficiální web KSČM

 
NAŠE PRAVDA
KSČM-TV YouTube
 

 

 
EuropeanLeft