OKRESNÍ VÝBOR DĚČÍN

Vstříc  významnému  výročí

V závěru minulého týdne se uskutečnila na OV KSČM v Děčíně za účasti více,jak šesti desítek účastníků beseda k blížícímu se 70.výročí Slovenského národního ovstání.Zvlášť vřelým potleskem byl přivítán pozvaný lektor armádní generál ve výslužbě Miroslav Vacek.Ten mimo jiné uvedl,že  povstání se u nás interpretuje jako záležitost čistě slovenská,patřící do dějin sousedního slovenského státu.Je však základní dějinnou událostí obou našich národů.Jedním z jeho základních cílů byla totiž obnova Československé republiky.Povstalecká vojska nesla název 1.československá armáda na Slovensku a měla statut spojenecké armády protihitlerovské koalice.Po úvodním slovu přednášejícího k dané problematice  následovala široká diskuze.Dotazy,které směřovaly k Miroslavu Vackovi se  rovněž týkaly mezinárodních vztahů Ruska a USA v oblasti vojenství, vzájemného uvalování ekonomických sankcí v rusko- ukrajinském konfliktu za podpory států Evropské unie.Při hodnocení besedy lze kladně hodnotit i osobní účast radní pro kulturu Ústeckého kraje Jitky Sachetové,poslance Josefa Šenfelda a předsedy OV KSČM v Děčíně Františka Stibora a jeho protějšku z České Lípy Václava Větrovce.

Jaroslav Horák

Vstříc významnému výročí

Vstříc významnému výročí

Vstříc významnému výročí

   VOLTE KSČM

Oblíbené odkazy


Oficiální web KSČM

 

Ústecký kraj

 
Český levicový Deník HALÓ NOVINY
Internetová televize politické strany KSČM
 

 

 EuropeanLeft