OKRESNÍ VÝBOR DĚČÍN

VOLBY 2017 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky

Jiří šír

Jiří Šír

Jaroslava Kamarytová Vršitá

Jaroslava Kamarytová Vršitá

Martin Stojan

Martin Stojan

Bc. Jiří Šír - číslo 6

NA SPRAVEDLNOST MÁ MÍT PRÁVO KAŽDÝ

44 let, žije v Malšovicích, samostatný referent Krajského úřadu Ústeckého kraje, zastupitel obce Malšovice, absolvent Lesnické fakulty ČZÚ Praha, se specializací na myslivost.

Jako bývalý policista a v současné době úředník velmi dobře vnímá velmi špatnou vymahatelnost práva, všude přítomnou korupci a klientelismus. Chce přispět k tomu, aby právní řád České republiky byl jednoduší a vymahatelnější a bez legislativních paskvilů, kdy jedno zákonné ustanovení koliduje s jiným. Stejně tak nesmyslná nařízení EU, jako jsou uprchlické kvóty.

Myslivost je pro něj nejenom koníčkem, ale takřka posláním a životním stylem. Zabývá se čelařstvím a mysliveckou sportovní střelbou. Je členem Českomoravské myslivecké jednoty a Českého svazu včelařů. Má rád přírodu a to především ekologicky stabilní.

Je rozvedený a má dvanáctiletého syna.

E-mail: sir-jiri@tiscali.cz         Facebook: Jiří Šír Malšovice

Bc. Jaroslava Kamarytová Vršitá - číslo 13

29 let, žije v Březinách u Děčína, vystudovala Finanční management na UJEPu, pracuje jako finanční účetní v ADLER International, a.s. v Ústí nad Labem, je členkou Finanční komise Rady Ústeckého kraje a členkou Komise mládeže KSČM v Ústeckém kraji.

Jako finanční účetní přichází neustále do styku s daněmi, které se dotýkají každého z nás. Ať už se jedná o podniky, živnostníky či zaměstnance, chce přispět k lepšímu zpřehlednění a zjednodušení daňového systému, který je mnohdy zbytečně zamotaný a nejednoznačný. V konečném důsledku pro finálního plátce daně zvláště nevýhodný.  

Je vzdaná a má tříletého syna. Veškerý volný čas tráví aktivně se synem. Jejím koníčkem je práce na zahrádce, chození na houby, jízda na kolečkových bruslích, ruční práce a cestování.

E-mail: kamarytova.vrsita@gmail.com                     Facebook:  Jaroslava Kamarytová Vršitá

Bc. Martin Stojan, DiS. - číslo 20

44 let, strážník městské policie z města Rumburk. 

   VOLTE KSČM

Oblíbené odkazy


Oficiální web KSČM

 
NAŠE PRAVDA
KSČM-TV YouTube
 

 

 
EuropeanLeft