OKRESNÍ VÝBOR DĚČÍN

Prezident Miloš Zeman v Ústeckém kraji

Ve dnech 2.-4.února 2015 pobýval v Ústeckém kraji na pozvání hejtmana Oldřicha Bubeníčka prezident republiky Miloš Zeman s chotí Ivanou Zemanovou.V pondělí 2.února 2015 přijela hlava státu s doprovodem ke Krajskému úřadu,kde byli přivítáni hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem s chotí Jitkou Bubeníčkovou. Poté následovalo v jednacím sále úřadu setkání prezidenta  se členy Zastupitelstva ÚK,nově zvolenými starosty měst a obcí.Došlo k zapsání do pamětní knihy a k vzájemnému předání darů.V krátké besedě převažovaly především dotazy k problematice prolomení těžebních limitů v uhelno pánevní oblasti regionu(Dolní Jiřetín). Závěrečnou část pobytu prezidenta na Krajském úřadě tvořilo jeho setkání s řediteli příspěvkových organizací zřizovaných krajem a zástupci Hospodářské a sociální rady ÚK a odborů.Ve 13 hodin došlo v městě Dubí k setkání prezidenta s představiteli společnosti Český porcelán a.s.,kde se vyrábí světoznámý „Cibulák“.Přivítání se mimo jiné zúčastnil Vladimír Feix,ředitel společnosti a Petr Pípal starosta města Dubí.Po besedě se zaměstnanci porcelánky odcestovala návštěva do statutárního města Teplice v Čechách,kde se prezident setkal na obědě se senátory a poslanci zvolenými za ÚK a vedením společnosti Lázně Teplice a.s.. Po návratu z Teplic se hlava státu setkala v kinosále Domu kultury v Ústí nad Labem s občany krajského města.Poté následovala s radními a dalšími významnýni osobnostmi města slavnostní večeře.Druhý den pobytu v úterý 3.února 2015 odjel Miloš Zeman do Varnsdorfu,kde se setkal s vedením společnosti TOS Varnsdorf a.s. a zaměstnaci.Po obědě se zúčastnil v kině Centrum Panorama Varnsdorf setkání s představiteli města  a starosty obcí Šluknovska.V plně zaplněném sále občany města dekoroval prapor města stuhou prezidenta republiky a odpovídal na dotazy občanů.Následně pak odjel do města Krásná Lípa,kde mimo jiné navštívil Křinický pivovar, setkal se starostou města Janem Kolářem,Pavlem Bendou z Národního parku České Švýcarsko a řadou dalších hostů.Před Křinickým pivovarem jej kromě místních občanů čekali i klienti Agentury Pondělí a také členové Občanského sdružení Krásnolipsko,kteří přišli vyjádřit svúj nesouhlas s některými výroky prezidenta republiky ve věci integrace hendikepovaných osob do společnosti.Dalším místem návštěvy prezidenta bylo statutární město Děčín.Nejdříve se po 16.hodině se setkal ve Společenském domě Střelnice se členy Zastupitelstva města a Okresní hospodářskou a sociální radou okresu Děčín.Za účasti primátorky statutárního města Marie Blažkové a dalších pozvaných hostů včetně občanů města, kterých se sešlo v sále Střelnice více,jak šest stovek hovořil prezident k problematice dostavby dálnice D8,výstavbě jezů na Labi,k míře nezaměstnanosti občanů města Děčína(cca 3300 lidí bez práce)problematice vyplácení soc.dávek,prolomení těžebních limitů a dalších.Po zhruba hodinové besedě s občany poté prezident republiky odjel do hotelu Větruše v Ústí nad Labem,kde byl s chotí ubytován.Ve středu 4.února 2015-poslední den pobytu návštěvy Ústeckého kraje odjel Miloš Zeman do statutárního města Mostu-část Komořany,kde se setkal s vedením společnosti Severní energetická,a.s.a zástupci Hospodářské a sociální rady Mostecka.Při setkání s horníky Lomu ČSA mimo jiné uvedl,že podporuje rozšíření těžby hnědého uhlí v Horním Jiřetíně za což sklidil velký potlesk přítomných zaměstnanců uhelného lomu.Poté prezident odjel k návštěvě města Jirkova.Zde ho přivítal starosta města Radek Štejnar a předal prezidentovi dar, dekorativní mísu,která byla zhotovena v podniku Preciosa v pobočném provozu Jirkov.Poté prezident s doprovodem odjel na zámek Červený Hrádek,kde se spolu s hejtmanem Ústeckého kraje zúčastnili tiskové konference za účasti České televize a dalších sdělovacích prostředků.Prezident republiky na závěr návštěvy Ústeckého kraje poděkoval za vřelé přijetí ,které se jemu i jeho manželce po celou dobu dostávalo.

Zapsal: Jaroslav Horák,zastupitel Ústeckého kraje


   VOLTE KSČM

Oblíbené odkazy


Oficiální web KSČM

 
NAŠE PRAVDA
KSČM-TV YouTube
 

 

 
EuropeanLeft