OKRESNÍ VÝBOR DĚČÍN

 V NOUZI POZNÁŚ PŘÁTELE
 
Rádi bychom touto cestou poděkovali řadě organizací a jednotlivců,kteří nám nezištně pomáhali s odstraňováním následků škod z povodní v červnu letošního roku.Povodeň,která se prohnala  naší obcí Těchlovice na Děčínsku citelně zasáhla i naš rodinný dům,ale především členy naší početné rodiny,kteří byli evakuováni a žili delší dobu v nedalekých Boleticích nad Labem u známých.Díky pomoci dobrovolných hasičských sborů z obcí Kytlice,Malého Března a Boletic, humanitární orga-nizaci Člověk v tísni a Pečovatelské službě OS ČĆK Děčín docházelo postupně k obnově našich životních a existenčních podmínek.Velkou pomoc nám  v právním  poradenství poskytla paní starostka Radka Čepelová spolu s místostarostou Františkem Černým z Těchlovic a Magistrát města Děčína prostřednictvím jeho odborů a  Střediska městských služeb.
Úplně ze všeho nás však dojala finanční pomoc,které se nám v minulých dnech dostalo ze strany OV KSČM v Děčíně a z místních pak základní organizace KSČM v Děčíně 4 -Podmokel.Moje manželka Denisa rovněž velmi děkuje poslankyni Poslanecké sněmovny PČR Gábině Hubáčkové,která operativně v prvních dnech povodně poslala našemu šestiměsíčnímu synu Toníkovi zásobu dětských plen,kojeneckého ošacení a hraček.
Chtěl bych proto všem jmenovaným touto cestou za sebe a celou naši rodinu upřímně poděkovat.
 
                                                                                                 Bohuslav  Hrdlička
                                                                                                 Těchlovice
Bohuslav Hrdlička

   VOLTE KSČM

Oblíbené odkazy


Oficiální web KSČM

 
NAŠE PRAVDA
KSČM-TV YouTube
 

 

 
EuropeanLeft