OKRESNÍ VÝBOR DĚČÍN

Oslavy MDŽ

V průběhu minulého týdne probíhaly na okrese Děčín oslavy MDŽ.

6.3. 2015 v Jedlce taneční zábava s vystoupením hosta krajského zastupitele Josefa Váňi, Zhodnocením práce a dalšími úkoly LKŽ v letošním roce vystoupila předsedkyně LKŽ Benešovska Jana Schejbalová, s přáním a básničkou předseda OV KSČM František Stibor. Hudba , tanec a kolo štěstí a příjemnou náladu zpestřila kapela MW-Combo kapelníka Witura. Bylo rozdáno 60 kytiček s přáním a pohoštěním.

7.3 2015 v zasedačce OV KSČM v Děčíně  proběhla oslava MDŽ za přítomnosti hosta Pavla Vodseďálka člena VV ÚV KSČM, předsedy OV Františka Stibora a krajského zastupitele Josefa Váňi. Občerstvení zajišťovala pracovnice OV KSČM Mirka Kyselová a program ve formě soutěže ve znalosti večerníčků zajišťoval pan Koluch.

8.3.2015 se zúčastnila delegace Benešovského LKŽ v rámci patronátní spolupráce s DIE - LINKE oslav MDŽ v Srbském domě v Budyšíně. Přátelské uvítání a program zajištěný sportovním vystoupením děvčat s popřáním všeho nejlepšího českým ženám přivezly z Německa Božena Stiborová, Anička Vodrážková , Jaroslava Beznosková. Řidiče a společnost zajišťoval předseda OV KSČM František Stibor.

zapsal F.Stibor

   VOLTE KSČM

Oblíbené odkazy


Oficiální web KSČM

 
NAŠE PRAVDA
KSČM-TV YouTube
 

 

 
EuropeanLeft