OKRESNÍ VÝBOR DĚČÍN

60 žen a téměř 40 mužů naplnilo sál Kulturního domu. Barevné květy, úsměvy a popřání zajistila kulturní komise Obecního úřadu v Malé Veleni. Ženám z Veleně, Jedlky, Soutěsek, Benešova, Bukoviny, Habartic i hostům ženám z Levicového klubu žen z Děčína zahrála k tanci a poslechu kapela pana Milana Witura. Příjemnou oslavu doplnilo pohoštění a Kolo štěstí.

Součástí oslavy byla i volba nového výboru Benešovského levicového klubu žen ve složení Stiborová z Malé Veleně, Beznosková z Benešova, Vodrážková z Jedlky,  Šilhartová z Dolních Habartic a Stibor. Předsedkyní byla zvolena Jana Schejbalová z Jedlky členka komise pro venkov a životní prostředí rady zastupitelstva Ústeckého kraje. Úvodní pozdrav s popřáním ženám, připomenutím inaugurace prezidenta Zemana i rozborem neoblíbených opatření vlády pana Nečase, které snižují životní úroveň a likvidují sociální vymoženosti zahájil oslavu Stibor. Výčet akcí od minulé oslavy MDŽ  i návrh akcí prvního pololetí 2013 uvedla Božena Stiborová. Provedla volbu výboru i předsedkyně Levicového klubu žen Benešovské oblasti. Zvolená předsedkyně Jana Schejbalová poděkovala za důvěru, popřála ženám a naznačila svoji úlohu v řízení ženského hnutí. Kytičky a písemné přání předali přítomným ženám předseda OV KSČM Vlastimil Lhoták, Stibor a Josef Šmíd.

Pořadatelé oslavy děkují Obecnímu úřadu se starostou panem Růžičkou za zajištění sálu a přítomným ženám a mužům za účast na oslavě Mezinárodního dne v Malé Veleni – Jedlce.

Zapsal Stibor

   VOLTE KSČM

Oblíbené odkazy


Oficiální web KSČM

 
NAŠE PRAVDA
KSČM-TV YouTube
 

 

 
EuropeanLeft