OKRESNÍ VÝBOR DĚČÍN

ZDAŘILÉ  OSLAVY  SVÁTKU ŽEN V DĚČÍNĚ

Okresní a Oblastní výbor KSČM v Děčíně společně s Levicovým klubem žen oslavil v sobotu 11. března 2017 za účasti téměř padesátky žen Mezinárodní den žen. Akce se konala poprvé v Děčíně III.-Staré Město v "Seniorském Klubu dobré pohody". Plný sál žen přivítal předseda Oblastního výboru KSČM RSDr. Jaroslav Horák. Prvním gratulantem - řečníkem se stal předseda OV KSČM v Děčíně Ing. Josef Váňo, který v doprovodu místopředsedy Okresního výboru  Ladislava Hadrovského předal všem přítomným ženám kytičku-primuli. Několik hřejivých slov ženám také přidala předsedkyně Levicového klubu žen v Děčíně  Líbuše Koluchová. K dobré náladě přítomných žen bezesporu příspěla svou účastí i poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Gabriela Hubáčková, která přijela mezi děčínské ženy i se svou dcerkou Eliškou. O výbornou náladu tanečnic se zasloužil rovněž muzikant pan Petr Macko z Jestřebí na Českolipsku, který velmi hezký zpívá a mistrně ovládá elektrofonické varhany. Stále plný parket tanečníků a tanečnic  toho byl dokladem. Kolo štěstí pod řízením  Libuše Koluchové rovněž nezapříčinilo nějaké velké zdržení celé akce. Poděkování patři i našim ženám z LKŽ, které se pod vedením Aleny Horejšové staraly o to, aby naše účastnice neměly hlad. Závěrem je potřeba poděkovat všem sponzorům, kteří finančně či věcně přispěli na bohatou tombolu a dále všem organizátorům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celé akce.

 Jaroslav Horák

   VOLTE KSČM

Oblíbené odkazy


Oficiální web KSČM

 
NAŠE PRAVDA
KSČM-TV YouTube
 

 

 
EuropeanLeft