OKRESNÍ VÝBOR DĚČÍN

Dne 9.1.2016 proběhla okresní konrence KSČM Děčín. Konference se konala v zasedacím sále Střední zemědělské školy Libverda. Jako host se akce zúčastnil mimo jiné předseda KSČM Vojta Filip, za KV KSČM Pavel Vodseďálek a poslanci Gábina Hubáčková a Josef Šenfeld. Také zde byl zástupce spřátelené strany z Německa Die Linke.

Hlavní úkol projednat činnost za uplynulé dva roky byl splněn a byly vytyčeny nové úkoly na další období. Nejdůležitější úkol bylo ale zvolit nové vedení na další období.

Předsedou OV KSČM byl zvolen Ing. Josef Váňo. členem ÚV KSČM Bc. Jiří Šír. Dále byly zvoleni členévé pléna OV KSČM a to v abecedním pořadí ss: Irena Čerychová, Ladislav Hadrovský, RSDr Jaroslav Horák, Zdenko Hrabal,Bohuslav Hrdlička, Zdeněk Levandovský, Marie Marková, František Minařík, Marie Mládková, Josef Novotný, Jan Polák, Vladimír Putík,  Roman Rožec, Miroslav Řezníček, František Stibor, Zdeněk Šašek, Bc. Jiří Šír, Ing. Josef Váňo, Pavel Váňo, František Vršitý a Eliška Urbanská. Dále proběhly volby do ORK, ORoK a mimo jiné i kandidáti do Zastupitelstva kraje. Následně proběhla přestáva, ve které nově zvolené plénum provedlo volby výkoného výboru dalších funkcionářů. Jako místopředseda OV byl zvolen Ladislav Hadrovský. V dalším období nebude již druhý místopředseda, ale tajemník OV, který převezme činnost administrativní pracovnice a tím byl zvolen Roman Rožec. Do výkoného výboru byly dále zvoleni předsedové oblastních výborů a to RSDr. Jaroslav Horák, Marie Mládková, Miroslav Řezníček, Zdenek Levandovský, dále Vladimír Putík a Ján Polák.

Všem zvoleným přejeme hodně úspěchů v nastávajícím období.

Čest práci

   VOLTE KSČM

Oblíbené odkazy


Oficiální web KSČM

 
NAŠE PRAVDA
KSČM-TV YouTube
 

 

 
EuropeanLeft