OKRESNÍ VÝBOR DĚČÍN

Neštěmičtí hledají řešení

Rozhovor Haló novin s Pavlem Vodseďálkem, zastupitelem Ústeckého kraje a statutárního města Ústí nad Labem

Městský obvod Ústí nad Labem-Neštěmice patří k těm částem města, kde se soustřeďuje stále více obyvatel, označovaných jako »nepřizpůsobiví«. V obvodě jsou lokality, kde se bydlení stává problémem, odkud se lidé stěhují i přesto, že za byt např. 3+1 v takové lokalitě nedostanete víc než sto tisíc korun. Mnozí se stěhují jinam a neprodejný byt pronajmou, bohužel zpravidla právě takovým nájemníkům, kteří nerespektují zásady slušného bydlení. V této části města žije kolem 20 tisíc obyvatel a těm, v naprosté většině, současný neutěšený stav vadí. Mnozí volají po radikálním řešení.

Kdysi mediálně známá lokalita Matiční je proti některým současným oblastem v obvodě úplně nicotná. Domy v Matiční jsou zcela vybydlené. Pavel Vodseďálek, zastupitel Ústeckého kraje a statutárního města Ústí nad Labem, tuto situaci dobře zná, donedávna v obvodě bydlel. 

Hovoří-li se v této souvislosti o Ústí nad Labem, pak především o problematické čtvrti Staré Předlice. Známý je i problém s vystěhováním ubytovny v Čelakovského ulici. Jakým způsobem město hodlá uvedené problémy řešit?

Pavel Vodseďálek

Opravdu, Předlice jsou jen vrcholem ledovce. Tam neuvážená privatizace bytového fondu umožnila postupné vytvoření problémové lokality. Zde časem došlo k devastaci mnohých domů do té míry, že je nakonec město bylo nuceno strhnout. A zde se také v plné míře nakumulovaly problémy související se skladbou obyvatelstva. Město tady velmi brzy zareagovalo, takže je tady mateřská škola i základní škola, kde se pracuje v režimu, který umožňuje poněkud jiný přístup k dětem, jež žijí v prostředí, které je minimálně vstřícné v jejich přípravě na život.

Bohužel ve městě jsou další místa, kde se soustřeďuje větší počet »nepřizpůsobivých«, kteří v mnohých případech narušují veřejný pořádek, ničí zařízení bytů, domů a zařízení veřejných prostranství. Kolem takovýchto lokalit bývá nepořádek, mnohdy hluk, objevuje se okrádání seniorů, napadání dětí a další projevy agrese.

Naprostá většina obyvatel města se tímto stavem nehodlá smířit. Město řeší celou řadu stížností a petic. A na jednu takovou petici zareagovalo i vedení obvodu Neštěmice a svolalo jednání zainteresovaných účastníků.

Jaké závěry toto jednání přineslo?

Především, kromě zástupců stěžujících si občanů byli jednání přítomni i zástupci obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice, Policie ČR a městské policie. Ti se budou snažit zvýšit dohled, zpřísnit kontroly. Budou sledována i některá restaurační zařízení, například bude měřen hluk, čistota v okolí nebo budou probíhat kontroly směřující k zamezení podávání alkoholu mladistvým. Bude sledováno i případné užívání drog. Přestupky budou důsledně řešeny.

Městská policie má v obvodě osm preventistů, jejichž pracovní doba bude posunuta tak, aby řešili problémové situace i v nočních hodinách a dnech volna. Bude zvýšen dohled nad provozem dětských hřišť. Počítá se i s instalací dalších kamer k lokalitám, kde opakovaně vznikají černé skládky odloženého nepotřebného nábytku a dalšího nepotřebného zařízení z bytů.

Petr BRÁZDA (HaNo)

   VOLTE KSČM

Oblíbené odkazy


Oficiální web KSČM

 
NAŠE PRAVDA
KSČM-TV YouTube
 

 

 
EuropeanLeft