OKRESNÍ VÝBOR DĚČÍN

Na upřimných soudružských vztazích hodně záleží.

Okresní konference KSČM v Děčíně 9. 1. 2016

Okresní organizace KSČM na děčínsku má jednu zvláštnost. A to, že její okresní výbor sídlí v Děčíně, který sám je položen daleko od územního středu okresu. To klade nemalé nároky ve vzájemném styku mezi funkcionáři této strany v takových městech jako Rumburk, Šluknov, Varnsdorf, Krásná Lípa a jinými. Které jsou situovány v severní výspě republiky. Stačí se podívat na mapu a další argumenty netřeba uvádět.

O to více je zapotřebí kladně hodnotit práci členů KSČM, jejichž zástupci jednali v přátelské atmosféře na okresní konferenci v Děčíně dne 9. ledna t.r. Sjeli se zvolení zástupci i hosté i z těch nejvzdálenějších měst rozlehlého okresu. K celkové přátelské atmosféře přispělo hned v úvoku konference vystoupení dětského hudebního kolektivu Březiňáček ze Základní školy Děčín – Březiny i přednes básně Miroslava Floriána „Podzimní epištola“, která výstižně charakterizuje současné dění v naší společnosti.

Jednání konference jednalo dle standartního programu (zprávy v minulosti zvolených orgánů, volby, usnesení), za zvláčtní pozornost stojí ale několik momentů. Na okresní konfernci před dvěma lety byla řešena složitá záležitost volby nového předsedy okresního výboru za předsedu odcházejícího. Nebyla připravena kádrová náhrada. Nakonec funkci převzal soudruh František Stibor, kerý slíbyl, že funkci předsedy převezme na dva roky a v té době za sebe zajistí náhradu. Také se tak stalo a na letošní okresní konferenci byli již nominováni čtyři kandidáti. V tajných volbách byl potom zvolen předsedou částečně obměněného okresního výboru soudruh ing.Josef Váňo, který podstatnou část svého života působyl jako učitel. Soudruhovi Stiborovi bylo na konfereci za mnohé po zásluze poděkováno.

Význam konference byl zvýrazněn účastí předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa, jehož fundované vystoupní v diskusi na konferenci přítomné delegáty a hosty upřimně zaujalo. Zejména tím, že uvedl přesvědčivé argumenty pro další politickou práci členů strany mezi lidmi a argumenty v přípravě voleb do krejských zastupitelstev v tomto roce. Z vystoupení soudruha Filipa čišel optimismus, který se přenášel na účastníky konference. V diskusi na konferenci také zaujela myšlenka o přednosti členství v této politické straně. Současné členy této strany, kteří nezradili konjunkturálně své politické přesvědčení v převratových dnech i ty, kteří do této strany vsoupili později, nemůže nikdo podezírat, že tak učinili z osobních prospěchářských důvodů. Přes všechny složitosti doby ve které žijeme, tato skutečnost přispívá k autoritě KSČM mezi lidmi. Od poslední poslední okresní konference bylo přijato do strany dvanáct nových, zejména mladých lidí.

Je na místě poděkovat Srřední zemědělské škole v Děčíně – Libverdě, která umožnila jednání konference v jejím rozsáhlém areálu i prohlídku prostor stájí s dobře opečovávanými koňmi v rekonstruovaných stájích z podpory finančních prostředků Ústeckého kraje i Evropských fondů.

Nezbývá než popřát novým funkcionářům zvolených na okresní konferenci zachování soudružských vztahů a hodně sil k další efektivní práci v okresní organizaci.

v.š.

   VOLTE KSČM

Oblíbené odkazy


Oficiální web KSČM

 
NAŠE PRAVDA
KSČM-TV YouTube
 

 

 
EuropeanLeft