OKRESNÍ VÝBOR DĚČÍN

Drazí spoluobčané, soudružky a soudruzi

Setkáváme se u památníku osvoboditelů. Před 71 lety osvobodily vojska Rudé ar-mády a spojenců Evropu od hrůz fašizmu, utrpení a porobení národů. 8. května vo-jáci Rudé armády vyvěsili Rudý prapor nad Berlínem. 9. května osvobodily tanky Jeljušenka a Koněva Prahu. Ještě 47 let stál jejich tank č. 23 na podstavci v Praze. Co tomu předcházelo? Osvětim, Lidice, Ležáky. V Československé republice padlo 144000 Rusů, 66 tisíc Rumunů, 200 Ameri-čanů. Světová válka trvala 6 let a dva dny. Válečné škody stály 4 bilióny dolarů. Ve válce bylo 70 států, ve zbrani 110 mili-onů vojáků. Padlo nebo bylo zavražděno přes 62 milionů lidí. Nechceme další světo-vou válku.

A jak to vypadá dnes? Obyvatelstvo z Malé Asie a Afriky se tlačí do Evropy. Na hranicích Líbie je připraven další milion lidí k cestě do Evropy. To většinou nejsou lidé ze strachu před bombardováním. To jsou uměle vytvářeny a finančně podporová-ny davy lidí ohrožující již 71 let mírovou Ev-ropu. Je smutné že ta země již letectvo 25. dubna 1945 bombardovalo Plzeň, Ško-dovku, ČKD je tou zemí, která ohrožuje bezpečnost Evropy, vytvořila podmínky pro zvěrstva, které páchá Islám a ohrožuje mír v Evropě svojí rozpínavostí, podporou Ukrajinského fašizmu a další vojenskou rozpínavostí v Evropě.

Příjmem jak se vyjádřil Vojtěch Filip před-seda ÚV KSČM na Terezínské tryzně v so-botu 7. května každého, kdo bude ctít naše zákony, bude pracovat a vytvářet hodnoty, nebude ohrožovat bezpečnost a přijde k nám z důvodu ohrožení své bezpečnosti i bezpečnosti své rodiny.
Pokloňme se před památkou osvobodi-telů a vychovávejme své děti, vnuky k úctě před osvoboditeli. Jsem rád, že i ve-dení města Benešova nezapomíná a mís-to dnešní piety je čisté a vzorně upravené. Vždy to tak upravené nebylo.
Dnešní položení kytic zde u památníku Rudé armády v Benešově n. Pl. není jedi-ným místem, kde jsme vzpomněli památky osvoboditelů proti fašizmu. V sobotu 7.5.2016 27 našich spoluobčanů z Benešova a okolí a z toho 7 dětí se zúčastnilo autobusového zájezdu do Terezína. V neděli 8. května 2016 jsme uctili památku Jana Švermy položením kytek a vzpomín-kou u jeho památníku v Benešově. V ten-to den navštívili Děčín a položili věnce na Folknáři motorkáři tak zvaní Noční jezdci z Ruska při cestě do Berlína. Ve stejný den odpoledne jsme položili věnec na pa-mátníku v Rabštejně. Po celém okrese by-la řada vzpomínkových akcí.
Dík a poděkování patří všem, kteří v těch-to dnech uctili památku osvoboditelů. 10. 5. 2016 Stibor

   VOLTE KSČM

Oblíbené odkazy


Oficiální web KSČM

 
NAŠE PRAVDA
KSČM-TV YouTube
 

 

 
EuropeanLeft