OKRESNÍ VÝBOR DĚČÍN

Dětský den v Děčíně

V sobotu 28. Května 2016 se konal již 2. ročník Dětského dne v Děčíně na školním hřišti ZŠ Kosmonautů v Březinách u Děčína. Bylo připraveno dvanáct různých stanovišť, za jejichž splnění děti získaly razítka a následně balíčky s odměnami a dalšími dobrotami. Pro děti byly připraveny klasické soutěže jako například hod míčkem, chytání rybiček, shazování kuželek, skákání žabáka, slalom s míčkem na lžíci atd. Opravdovými taháky pro děti však byla střelba ze vzduchovky, policejní výcvik, hašení proudem na cíl, první pomoc a jízda na koních. Nechybělo ani velmi oblíbené malování na obličej, fingovaná zranění od zdravotníků, koutek pro nejmenší, hudba a občerstvení. Po splnění všech disciplín byl připravený táborový oheň a opékání špekáčků. Během odpoledne si zasoutěžilo přes 80 dětí a akce se celkem zúčastnilo okolo 140 lidí. Díky přispění OV KSČM Děčín, poslanců PČR J. Šenfelda a G. Hubáčkové a místních základních organizací měli v průběhu odpoledne děti vše k dispozici zdarma. Tímto bych všem chtěla ještě jednou moc poděkovat za jejich přispění, účast a pomoc s realizací dětského odpoledne.

Bc. Jaroslava Kamarytová Vršitá
členka komise mládeže za okr. Děčín
a kandidát do krajských voleb

   VOLTE KSČM

Oblíbené odkazy


Oficiální web KSČM

 
NAŠE PRAVDA
KSČM-TV YouTube
 

 

 
EuropeanLeft