OKRESNÍ VÝBOR DĚČÍN

Beseda na téma: "Problematika dopravní obslužnosti a silničního hospodářství v okrese Děčín včetně lodní dopravy na Labi"

18.března 2013 se v kavárně Budvarka restauračního zařízení Slovanský dům v Děčíně 4 uskutečnila další z besed s občany pořádaných Oblastním výborem KSČM Děčín. Besedě tentokrát na téma: "Problematika dopravní obslužnosti a silničního hospodářství v okrese Děčín včetně lodní dopravy na Labi" byli jako přednášející přítomni Ing. Jiří Aster, člen dopravní komise Rady Ústeckého kraje, dále Ing. Tomáš Martinček, vedoucí Odboru místního hospodářství a majetku města Magistrátu města Děčín a Bc. Jana Kohoutová z Oddělení silničního správního a dopravního úřadu Magistrátu města Děčín.
Po zahájení besedy Dr. Jaroslavem Horákem, předsedou Oblastního výboru KSČM Děčín seznámili hosté přítomné účastníky s náplní své práce v jejich pověřených funkcích. V bohaté diskuzi se občané dotazovali či poukazovali na problémy, které je trápí v souvislosti s dopravou ve městě, ale i v okrese Děčín nebo mimo něj. Živě se také diskutovalo o tranzitní kamionové dopravě na Benešovsku a Českokamenicku. V této části vystoupila se svými návrhy zastupitelka města v České Kamenici Eva Kodymová. Dále byla zmíněna problematika lodní dopravy a nutnost rekonstrukce železničního koridoru spojujícího Českou republiku s Německem z důvodu jeho přetížení.
Jaroslav Horák

besesda

besesda

besesda

besesda

   VOLTE KSČM

Oblíbené odkazy


Oficiální web KSČM

 
NAŠE PRAVDA
KSČM-TV YouTube
 

 

 
EuropeanLeft