OKRESNÍ VÝBOR DĚČÍN

Beseda k novému Občanskému zákoníku

Více jak dvacítka občanů se zúčastnila 17.července 2014 na OV KSČM v Děčíně besedy k problematice nového Občanského zákoníku. Lektor JUDr. Jan Michalec srozumitelným výkladem  informoval přítomné o změnách Zákona č.89/2012 Sb., které jsou velmi zásadní a týkají se života každého z nás.

V této souvislosti věnoval značnou část přednášky změnám paragrafů především dědického práva. V něm například institutu tzv. poslední vůle (závěť), dále tzv. privilegovaná závěť, dědická smlouva, tzv. odkaz, možnosti vydědění dědiců, rozšíření počtu dědických skupin a další.

Po bohaté diskuzi, která následovala, obdrželi přítomní kontakt na advokátní kancelář pro případné jejich dotazy či pomoc při řešení jejich problémů, které vyžadují právnické posouzení (Kontakt: Advokátní kancelář Mgr. Hrubešová & JUDr. Michalec, číslo tel. 475200737).

 

Text-foto  Jaroslav Horák

Beseda

Beseda

Beseda

   VOLTE KSČM

Oblíbené odkazy


Oficiální web KSČM

 
NAŠE PRAVDA
KSČM-TV YouTube
 

 

 
EuropeanLeft