OKRESNÍ VÝBOR DĚČÍN

A ŠTAFETU PŘEBÍRÁ ...

Zeptali jsme se Jaromíra Kohlíčka…

1) Dnešní den poznamenala velmi smutná událost. Nečekaně zemřel s. Miloslav Ransdorf... Jaromíre, jak se po této smutné zprávě cítíte a co pro Vás s. Ransdorf, s nímž jste blízce spolupracoval řadu let, znamenal?

Mílu Ransdorfa znám od roku 1990. Byl jsem tehdy delegátem sjezdu (18. sjezdu KSČ) a musím říci, že se mi líbilo jeho vystupování. Občas bylo třeba poslouchat velmi pozorně a také se mi občas stalo, že jeho encyklopedické znalosti mne zaskočily. Citoval ale vždy velmi přesně. Měl fotografickou paměť, byl schopným řečníkem . . a proto si jej řada hlupáků vybrala za vhodný cíl k okopávání kotníků. Mnohokrát jsem se jej snažil před těmito “kritiky“ hájit. Fantastické byly i jeho znalosti jazyků a osobní znalost spousty vedoucích činitelů levicového hnutí celého světa. V mnoha ohledech nedostižný vzor pro mne „z výroby, z provozu“. Udělal mi před více než čtrnácti lety spolu s Vl. Remkem velkou radost, když přišli navštívit mé rodiče v Mariánských Lázních. Pro tatínka i maminku to byl tehdy velký zážitek. A my tři jsme pak společně pokračovali do Štrasburku.

2) Jak vnímáte fakt, že díky této tragédii nastoupíte do EP právě místo něj?

Je mi to upřímně líto. Měl jsem jinou představu o začátku mého třetího mandátu v EP. Dnes bude v kritických situacích, ve složitých zákrutech vývoje politické situace doma i ve světě člověk jeho formátu chybět. Ve výborech EP nastoupím, jak doufám, na místo mého kolegy, ale jeho znalosti rozhodně nemám. Bude mi chybět i přátelské setkávání z minulých dob – ve Štrasburku byly naše kanceláře naproti sobě. A vždy bylo o čem diskutovat.

3) Čemu, jaké oblasti se budete či chcete věnovat především?

V průmyslu jde o značení původu zboží (důležité pro naše výrobce a exportéry), ochrana trhu proti dumpingu, Odpor proti TTIP a podobných smlouvám, které znevýhodňují naše podniky. Důležité je pokračovat v krocích proti daňovým rájům. V zahraniční politice jde o důslednou snahu o mírové řešení konfliktů a o likvidaci všech cizích vojenských základen v EU. Miliony nezaměstnaných v EU musejí mít přednost před péčí o migranty.

4) Po mnoha letech nejste poslední rok a půl v žádné vysoké funkci. Jak jste se měl, co jste dělal? Na Českolipsku jsme Vás potkali např. v parném létě u Doks, kde jste nejen sponzorsky podpořil, ale především jste se aktivně účastnil Dne dětí se zdravotním postižením i Krajských sportovních her osob se zdravotním postižením, které pořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. v čele se s. Evou Zemanovou a na pietní akci v Holanech (zde se každoročně vzpomíná na 28. srpna 1938, kdy se odehrála v době krátce před „Mnichovskou zradou“ velká demonstrace nazvaná Slavnost sbratření na území obce Holany v okrese Česká Lípa uspořádaná dělnickými družstvy Včela a Vorvärts).

To řadoví členové KSČM velmi oceňovali.. tedy to, že jste pravidelně tyto akce nenavštěvoval jen jako europoslanec, ale po té i jako řadový občan, řadový člen strany, protože u mnoha jiných není aktivita patrna ani když jsou tzv. "ve funkcích"... Byl jste tedy stejně aktivní jako v dřívějších letech, i přesto že nyní jste již nebyl europoslancem?

Podle svých možností jsem opravdu pokračoval v činnosti. Pochopitelně bez příjmů poslance, diplomatického pasu a dveře otevírajícího statutu zástupce ČR v EP. .Po několika konkursech jsem zakotvil v porcelánce v Dubí. „U komína“. Práce není jednoduchá, ale je to práce s lidmi, v provoze a přináší mi radost z výsledků. V listopadu jsem byl zvolen předsedou Městského výboru KSČM v Teplicích a na okresní konferenci nejen v Teplicích jsem byl navržen na místopředsedu ÚV KSČM. A samozřejmě dále pracuji ve Stálém fóru Evropské levice – regionů, kde mj. protestujeme proti cizím základnám (při velikonočním pochodu v Ansbachu), pořádáme Eurocamp, jedeme na kolech uctít památníčky osvobození v okrese Teplice 8. května a připravujeme i řadu dalších akcí. Jsem patronem několika opakujících se kulturních akcí (např. Festival mládeže) a jsem nově zvolený člen ÚV KSČM za okres Teplice i delegát sjezdu. Děti, vnoučata, zahrádku ani chalupu nezanedbávám.

5) Jaromíre, obdržel jste návrh na kandidaturu do Senátu pro podzimní volby a také nominaci do vedení KSČM (tam by Vás rádi viděli např. delegáti českolipské okresní konference), které se bude volit na květnovém sjezdu. Jak s tím naložíte?

Myslím, že v současné situaci by nebylo správné kandidovat do Senátu. Neslučitelnost funkcí v době krátce po nástupu do EP by nikomu nepomohla. Doporučil jsem jiného kandidáta, kterého rád v kampani podpořím. Tím mohu důvěru členům v obou okresech oplatit. Pokud jde o stranickou funkci, zde jde o snahu podpořit snahu po změně v nejvyšším patře stranické struktury. Zde neslučitelnost

funkcí není a i v jiných stranách je takový souběh užitečný. Budu tedy i nadále - a rád - kandidovat na místopředsedu strany

6) Zaznamenal jste u některých jedinců odlišné jednání či chování k europoslanci Jaromíru Kohlíčkovi a k Jaromíru Kohlíčkovi jako zaměstnanci v provoze?

Skutečně se v některých případech lidé odmlčeli. Nebylo jich mnoho a myslím, že to pro mne není žádná škoda. Lidé, se kterými rád spolupracuji, mezi nimi nebyli. Organizátoři tradičních akcí mne až na výjimky vřele vítají a zvou na své akce. Moji přátelé ze SPO Dačice mne dekorovali dokonce medailí k výročí SPO.

7) Jaromíre, děkuji za Váš čas a rozhovor pro Severočeskou pravdu a budeme se na Vás těšit na některých dalších z mnoha akcí v Libereckém kraji, kde jich drtivou většinu pořádá českolipská KSČM nebo krajský KČP.

Potěšení bude na mé straně, přijedu a podpořím vždy velmi rád.

22. 1. 2016 se Jaromíra Kohlíčka ptala Radka Kotoučková.

   VOLTE KSČM

Oblíbené odkazy


Oficiální web KSČM

 

Ústecký kraj

 
Český levicový Deník HALÓ NOVINY
Internetová televize politické strany KSČM
 

 

 EuropeanLeft